On-line přihláška

Každý řádně přihlášený zájemce obdrží Výzvu k platbě (potvrzení o přijetí přihlášky) se všemi potřebnými náležitostmi k úhradě nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu Produkce BPP s.r.o. co nejdříve na e-mail produkce@bpp.cz


Pro aktivní účastníky

Před přihlášením prosím zpracujte abstrakt v této ŠABLONĚ, abyste jej mohli do přihlášky vložit.


Každý účastník musí vyplnit svou přihlášku (na jeden e-mail lze přihlásit pouze jednoho účastníka).
Nelze v jedné přihlášce pouze přepsat jméno účastníka - tím se vyruší prvně přihlášený! Děkujeme za pochopení.

 


Daňový doklad obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Přihláška