Odborný program

Odborný program / Scientific program
(VP = vyzvaná přednáška / invited lecture, OP = originální prezentace / original presentation)

 

Čtvrtek / Thursday    6. 6. 2024

17.00 - 19.00
 
Registrace / Registration
 
19.00 - 20.00
Schůzka výboru SDN / WGPN council meeting

 
 

Pátek / Friday    7. 6. 2024

08.00 - 16.30 Registrace / Registration
   
09.00 - 09.10
Slavnostní zahájení / Opening ceremony
   
09.10 - 10.05
Blok I. - Vzácné choroby ledvin I.
předsedající:
 
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. 
doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.
1.
VP (30´)
 
The approach to diagnosis of metabolic kidney stone disease and nephrocalcinosis
Frishberg Yaacov
Přednáška s podporou firmy Medison Pharma s.r.o.
2.
OP (10´+ 5´)
Renálne postihnutie u pacientov s tuberóznou sklerózou 
Karľová Kamila - Bratislava, Slovensko
3.
OP (8´+ 2´)
Od renální glykosurie k cystinóze 
Černohorský Ondřej - Hradec Králové

10.05 - 10.25
 

Přestávka na kávu / Coffee break
 
10.25 - 12.10
Blok II. - Vzácné choroby ledvin II.
předsedající:
 
MUDr. Hana Flögelová, Ph.D.
MUDr. Jan Langer
4.
FP (10´)
 
Postižení ledvin u hypofosfatázie  
Skálová Sylva - Hradec Králové
Přednáška s podporou firmy AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
5.
OP (8´+ 2´)
ABCC6 mutace jako příčina těžké hypertenze
Flögelová Hana - Olomouc
6.
OP (8´+ 2´)
Zriedkavá proximálna renálna tubulárna acidóza na podklade mutácií génu SLC4A4
Csomó Daniel - Bratislava, Slovensko
7.
OP (8´+ 2´)
Tranzientní antenatální Bartterův syndrom 5. typu
Laubová Jana - Ústí nad Labem
8.
OP (10´+ 5´)
Dentova choroba – súbor štyroch kazuistík  
Koľvek Gabriel - Košice, Slovensko
9.
OP (8´+ 2´)
Deficience vitaminu B12: pseudo-trombotická mikroangiopatie nebo trombotická mikroangiopatie?
Šuláková Terezie - Ostrava
10.
OP (8´+ 2´)
Papilorenální syndrom
Papež Jan - Brno
11.
OP (8´+ 2´)
Kallmannův syndrom
Buganová Michaela - Praha
12.
FP (20´)
 
Atypický hemolyticko-uremický syndrom
Zieg Jakub - Praha
Přednáška s podporou firmy AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
12.10 - 13.00
Oběd / Lunch
 
13.00 - 14.20
Blok III. - Urologická problematika dětského věku
předsedající:
 
doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
prof. MUDr. Janusz Feber, FRCPC
13.
OP (10´+ 5´)
Význam detekce aberantních cév u kongenitální hydronefrózy 
Kočvara Radim - Praha
14.
OP (10´+ 5´)
Obstrukční uropatie-doporučené postupy pro dětské nefrology, pracovní verze
Flögelová Hana - Olomouc
15.
OP (10´+ 5´)
Higher congenital hydronephrosis grade at baseline associates with lower chances for natural resolution
Feber Janusz - Ottawa, Kanada
16.
OP (10´+ 5´)
Výsledky postnatálního vyšetření a sledování u  pacientů s prenatálním nálezem dilatace močových cest
Mikeš Ondřej - Hradec Králové
17.
OP (8´+ 2´)
Intermitentní vezikoureterální reflux – příčina závažné komplikace léčby vrozené hydronefrózy kojence
Sedláček Josef - Praha
18.
OP (8´+ 2´)
Divertikul obličky – príčina septického stavu u 3 ročného dievčaťa
Kvaššayová Júlia - Martin, Slovensko

14.20 - 14.40
 

Přestávka na kávu / Coffee break
 
14.40 - 16.15
Blok IV. - Chronické onemocnění ledvin
předsedající:
 
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
MUDr. Eva Flachsová, Ph.D.
19.
VP (20´+ 5´)
Diagnostika a léčba steroid-sensitivního nefrotického syndromu u dětí – co přináší IPNA doporučení z roku 2022 
Skálová Sylva - Hradec Králové
20.
VP (20´+ 5´)
Léčba steroid rezistentního nefrotického syndromu u dětí 
Zieg Jakub - Praha
21.
OP (10´+ 5´)
CKiD U25 jako přesnější alternativa výpočtu glomerulární filtrace u dětí a mladistvých
Flachsová Eva - Praha
22.
OP (10´+ 5´)
Patogenéza a stratégie liečby nefrotického syndrómu  
Podracká Ľudmila - Bratislava, Slovensko
23.
OP (10´+ 5´)
Neutrofilové extracelulárne pasce a ich úloha pri animálnom modely kryštálmi indukovaného CKD
Gaál Kovalčíková Alexandra - Bratislava, Slovensko
   
16.15 - 16.30
Členská schůze („valná hromada“) Sekce dětské nefrologie ČPS
 

Zprávy výboru SDN
Vyhlášení ceny za nejlepší abstrakt PDDN 2024
Volba místa konání PDDN 2025
Různé


19.30

Společenský večer / Gala dinner

 
 

Sobota / Saturday    8. 6. 2024

08.30 - 11.00
 
Registrace / Registration
 
09.00 - 09.15
Kvíz Jany Laubové
   
09.15 - 10.15
Blok V. - Akutní poškození ledvin
předsedající:
 
MUDr. Alexander Kolský, CSc.
MUDr. Viktor Jankó, PhD.
24.
OP (10´+ 5´)
CRRT ako terapeutická modalita pri intoxikáciách 
Jankó Viktor - Bratislava, Slovensko
25.
OP (10´+ 5´)
Polékové poškození ledvin
Sládková Eva - Plzeň
26.
OP (10´+ 5´)
Akutní selhání ledvin jako vzácná komplikace paroxyzmální chladové hemoglobinurie u dětí
Zieg Jakub - Praha
27.
OP (10´+ 5´)
Tubulointersticiální nefritida při léčbě pankolitidy mesalazinem
Kolský Alexander - Praha
10.15 - 10.35
Přestávka na kávu / Coffee break
 
10.35 - 11.35
Blok VI. - Hypertenze
předsedající:
 
doc. MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.
MUDr. Jana Laubová 
28.
OP (10´+ 5´)
Prevalence hypertenze u dětí a dospívajících 
Gut Josef - Česká Lípa
29.
OP (10´+ 5´)
Co ovlivňuje výskyt hypertenze u dětí
Belbl Miroslav - Kladno 
30.
OP (10´+ 5´)
Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze u dětí Evropské pediatrické společnosti
Seeman Tomáš - Praha
31.
OP (10´+ 5´)
 
Jak hodnotit hypertenzní poškození orgánů u dětí
Šuláková Terezie - Ostrava
 
11.35 - 12.35
Blok VII. - Varia
předsedající:
 
doc. MUDr. Miroslava Brndiarová, Ph.D.
MUDr. Josef Gut
32.
OP (10´+ 5´)
Ciliopatie: stav v roce 2024 
Gut Josef - Česká Lípa
33.
OP (8´+ 2´)
Polycystická onemocnění ledvin u dětí v ČR a SR
Seeman Tomáš - Praha
34.
OP (8´+ 2´)
Vrodený hepatorenálny fibrocystický syndróm
Brndiarová Miroslava - Martin, Slovensko
35.
OP (10´+ 5´)
Středisko pro cystická onemocnění ledvin u dětí
Šuláková Terezie - Ostrava
36.
OP (8´+ 2´)
Je prospěšné vysadit ACE-inhibitory u dětí v preterminálním stádiu chronického onemocnění ledvin?
Seeman Tomáš - Praha
   
12.35
Zakončení akce / Closing remarks

12.40 - 13.40

Oběd / Lunch

 

Změna programu vyhrazena.