Vítáme Vás

Pořadatel

Pracovní skupina dětské nefrologie ČPS ČLS JEP


Akce je garantována Českou pediatrickou společností ČLS JEP.

 

Důležitá data
  Typ   Spuštění přihlášky    Deadline přihlášek
  Přihláška k aktivní účasti            15. února 2018    do 31. března 2018
  Abstrakt                                15. února 2018    do 31. března 2018

  Abstrakt musí být vložen při přihlašování aktivní účasti - bez něj není možné aktivní účast přihlásit.
  Abstrakt je povinné zaslat v českém i anglickém jazyce.

  Přihláška k pasivní účasti
 

  15. února 2018

 
  platba do 25. dubna 2018 - zvýhodněná cena
  platba do 22. května 2018 - navýšená cena
  platba od 23. května a na místě - nejvyšší cena   

 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.