Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Harmonie I.
Jurkovičova alej 857
763 26 Luhačovice
www.hotel-harmonie.cz

Datum konání

4. - 5. 9. 2020

Odborný program 

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha 
tomas.seeman@lfmotol.cuni.cz
tel.:  224 432 095

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
Dětská klinika, FN Hradec Králové
sylva.skalova@fnhk.cz
tel.: 495 832 840


Registrace
4. září 2020 Hotel Harmonie I. 07.30 - 17.00 hod.
5. září 2020 Hotel Harmonie I. 08.30 - 11.00 hod.

Stravování

V průběhu konání konference je pro registrované účastníky zajištěno občerstvení a oběd 5. 9. 2020.

Výstava

V prostorách Hotel Harmonie I. bude uspořádána doprovodná výstava zdravotnické techniky a farmaceutických preparátů.

Parkování 

Parkoviště u hotelu.

 


Pořadatel
 

Produkce BPP s.r.o.

sídlo firmy provozovna
Lípa č.p. 317, 763 11 Lípa Padělky I / 49, 760 01 Zlín
IČ: 05088461 tel.: +420 577 219 803
DIČ: CZ05088461 mob: +420 739 491 879
www.bpp.cz e-mail: produkce@bpp.cz