Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


srdečně Vás zveme na 42. Pracovní dny dětské nefrologie, které budeme letos pořádat po pěti letech opět v jižních Čechách – v Jindřichově Hradci. Město sice (ještě) není zařazeno do světového kulturního dědictví UNESCO, avšak s českými městy již zařazenými, jako jsou Český Krumlov, Kroměříž nebo Litomyšl, si architektonicky a především historicky nezadá. Jindřichův Hradec byl založen již před rokem 1220 na křižovatce významných obchodních cest a byl střežen gotickým hradem, který můžeme z části obdivovat ještě dnes. Městský celek s hradem, který vznikl, neměl ve středověku kromě Prahy a několika dalších výjimek v zemích Koruny české obdoby. Dnes můžeme obdivovat zejména renesanční přestavbu hradu a cechovní a měšťanské domy Jindřichova Hradce. Pracovní dny dětské nefrologie do Jindřichova Hradce zavítají ve své 42leté historii poprvé.

Odborný program konference bude jako tradičně zaměřen, jak na přehledná edukační sdělení o problematice akutních i chronických onemocnění ledvin, tak i na originální sdělení původních prací, ke kterým bychom Vás chtěli srdečně vyzvat. Hlavními tématy budou letos ledviny a COVID19, glomerulopatie, tubulopatie, zprávy z registrů a kazuistiky. Autor nejlepšího abstraktu bude opět finančně odměněn vědeckým výborem. I letos máme přislíbenu účast několika zahraničních řečníků, kteří jsou vždy odborným i společenským přínosem naší konference.

Z důvodu další vlny coronavirové pandemie jsme museli přesunout původní termín z června na říjen. Doufáme, že se v říjnu již bude moci naše konference uskutečnit prezenční formou. Pokud by to nebylo možné, jsme připraveni uspořádat naši konferenci on-line formou.

 

Těšíme se, že se s Vámi v říjnu v Jindřichově Hradci setkáme osobně a prožijeme spolu při 42. Pracovních dnech odborně přínosnou a společensky příjemnou konferenci.

 

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.              
doc. MUDr. Sylva Skálová, CSc.
předseda Sekce dětské nefrologie                 místopředsedkyně Sekce dětské nefrologie