Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

srdečně Vás zveme na již 41. Pracovní dny dětské nefrologie, které budeme letos pořádat v Luhačovicích. Po čtyřech letech, kdy jsme se setkávali v městech zařazených do světového kulturního dědictví UNESCO – v Olomouci, Českém Krumlově, Kroměříži a Litomyšli – se potkáme v krásném lázeňském městě Luhačovice. Luhačovické lázně se sice zaměřují na péči o pacienty s onemocněním dýchacího, trávicího a pohybového ústrojí, přesto si však myslíme, že naše diskuse o onemocnění ledvin a močových cest během naší konference tím nebudou o nic menší, než kdybychom se setkali např. v Mariánských Lázních. Jsme velmi rádi, že Vás na letošní 41. Pracovní dny můžeme poprvé pozvat do tohoto pěkného lázeňského města, ve kterém vytvořil jedinečný soubor staveb ve stylu lidové secese architekt Dušan Jurkovič.  

Letos se poprvé od rozdělení Československa setkáváme na společné konferenci českých a slovenských dětských nefrologů. Dlouhá léta jsme o uspořádání společné česko-slovenské konference uvažovali, ale až letos se nám naše úvahy podařilo uvést ve skutečnost. Nemalou zásluhu na uskutečnění této myšlenky má prof. Podracká z Bratislavy, která se našich českých Pracovních dnů pravidelně zúčastňuje. Myslíme si, že slovenští dětští nefrologové budou vítaným oživením našeho setkání a podaří se navázat i mnoho nových česko-slovenských přátelství na odborné i osobní úrovni.

Odborný program konference bude jako tradičně zaměřen jak na přehledná edukační sdělení o problematice akutních i chronických onemocnění ledvin u dětí (hlavními tématy budou letos – vrozené vývojové vady ledvin, dědičné nefropatie a glomerulopatie), tak i na originální sdělení původních prací, ke kterým bychom Vás chtěli srdečně vyzvat - nebojte se poslat své sdělení formou abstraktu, odezva na Váš aktivní příspěvek bude mnohem větší než v případě pouhých diskusí o Vaší práci v kuloárech.

Máme přislíbenou opět i účast zahraničního řečníka tak, jak se to v posledních letech stalo již dobrou tradicí.
 

Těšíme se, že se s Vámi v červnu v Luhačovicích setkáme a prožijeme spolu při již 41. Pracovních dnech nejen odborně přínosnou konferenci, ale zažijeme i krásné kulturní a společenské zážitky v tomto nádherném lázeňském městě.

 

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
doc. MUDr. Sylva Skálová, CSc.
předseda Pracovní skupiny dětské nefrologie          místopředsedkyně Pracovní skupiny dětské nefrologie