Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

srdečně Vás zveme na 44. Pracovní dny dětské nefrologie, které budeme letos pořádat po třech letech opět na Moravě – v historickém městě Třebíč, jehož historie sahá až do 12. století a které je již téměř dvacet let na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a nabízí mnoho kulturních památek k obdivování. Naše Pracovní dny dětské nefrologie do Třebíče zavítají poprvé ve své 44leté historii a budou se konat 2. - 3. června 2023.

Odborný program naší konference bude  tradičně zaměřen jak na přehledná edukační sdělení o problematice akutních a chronických onemocnění ledvin u dětí, tak i na originální sdělení původních prací, ke kterým bychom Vás chtěli srdečně vyzvat. Hlavními tématy naší konference budou v letošním roce vzácné choroby ledvin, dále pak glomerulopatie, tubulopatie, hypertenze, zprávy z registrů a kazuistiky. Své příspěvky však můžete zasílat na jakékoliv téma z dětské nefrologie. Autor nejlepšího abstraktu bude opět finančně odměněn vědeckým výborem. I letos máme přislíbenu účast několika renomovaných zahraničních řečníků, kteří jsou vždy odborným i společenským obohacením našich pracovních dnů.

Věříme, že po třech letech covidové pandemie nebudou nutná žádná protiepidemická opatření. Konference bude probíhat pouze prezenční formou.


Těšíme se, že se s Vámi v červnu v Třebíči setkáme a prožijeme spolu v tomto historickém moravském městě při 44. Pracovních dnech dětské nefrologie zajímavou, odborně přínosnou a společensky příjemnou konferenci.

 

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. MBA                doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
           předseda Sekce dětské nefrologie                                          místopředsedkyně Sekce dětské nefrologie