Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na setkání všech, které zajímá problematika onemocnění ledvin a močových cest v dětském věku.

Setkání s názvem Podzimní dny dětské nefrologie se uskuteční ve dnech 23. - 24. září 2022 v Hradci Králové. Odborný program bude zaměřen zejména na problematiku, se kterou se všichni běžně setkáváme v každodenní praxi, ale také na novinky v diagnostice a léčbě a nové doporučené postupy. Chybět nebudou ani zajímavá a poučná kazuistická sdělení.

Věříme, že odborný program přinese kromě poučení i širokou diskuzi a že spolu všichni strávíme i příjemný volný čas.

 

Za organizační výbor
 

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.                                           doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.

Dětská klinika FNHK a LF UK v Hradci Králové                                                 Pediatrická klinika FNM a 2.LF UK,  Praha