Registrační poplatky

  zvýhodněná cena
platba do 31. 7. 2020
navýšená cena
platba do 25. 8. 2020
nejvyšší cena
platba od 26. 8. a na místě  
jednodenní   
4. 9. 2020
jednodenní   
5. 9. 2020
Člen * 1 800 Kč 2 000 Kč 2 200 Kč 1 300 Kč 1 000 Kč
Nečlen 2 100 Kč 2 300 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč 1 200 Kč
Lékař do 30 let 1 300 Kč 1 500 Kč 1 700 Kč 1 000 Kč    800 Kč
NLZP 1 200 Kč 1 400 Kč 1 600 Kč    900 Kč    700 Kč


*Člen: Pracovní skupina dětské nefrologie ČPS JEP (PSDN ČPS JEP) + Pediatrická sekcia SNS (PS SNS)
NLZP - nelékařský zdravotnický pracovník


Upozornění

Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře obdrží účastník "Výzvu k platbě - potvrzení o přijetí přihlášky" nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu Produkce BPP s.r.o. co nejdříve na e-mail produkce@bpp.cz

Platbu je třeba uhradit do stanoveného data dle typu vybraného registračního poplatku. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.
Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu.

Platba v hotovosti při registraci je možná pouze v českých korunách.


Účastnický poplatek zahrnuje
  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu firem
  • kongresové tiskové materiály
  • kongresovou tašku
  • potvrzení o účasti
  • občerstvení v průběhu konání akce, oběd 4. 9. 2020
     
Daňový doklad

Po obdržení platby Vám bude daňový doklad odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 

Zrušení registrace
Organizační agentura musí být informována o zrušení účasti na kongresu písemně na e-mail produkce@bpp.cz
Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.
 
Po zrušení registrace budou uplatněny následující storno podmínky
termín zrušení storno poplatek
do 10. 8. 2020 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 200,- Kč
od 11. 8. - 25. 8. 2020       50 %
od 26. 8. 2020       100 %