Odborný program

Odborný program / Scientific program
(VP = vyzvaná přednáška / invited lecture, OP = originální prezentace / original presentation)

 

Čtvrtek / Thursday    30. 9. 2021

18.00 - 20.00
 
Registrace / Registration
 
19.00 Schůzka výboru PSDN / WGPN council meeting

 
 

Pátek / Friday    1. 10. 2021

08.00 - 16.30 Registrace / Registration
   
08.30 - 08.45 Slavnostní zahájení / Opening ceremony
   
08.45- 10.45
Glomerulopatie - nefrotický syndrom a familiární hematurie
předsedající:
 
prof. MUDr. Jan Janda, CSc
doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D​.
OP (10´+ 5´)
 
Kongenitální nefrotický syndrom
Šuláková Terezie - Ostrava
OP (10´+ 5´)
 
Děti s nefrotickým syndromem v Českém registru renálních biopsií 1994-2018
Kolský Alexander - Praha  
OP (10´+ 5´)

 
Nízká porodní hmotnost je asociovaná s vyšší indicencí a horším průběhem nefrotického syndromu u dětí, multicentrická retrospekticní studie
Konopásek Patrik - Praha
OP (10´+ 5´)

 
Afinita mutantů transkripčního faktoru WT1 k cílové DNA: na cestě k poodhalení příčiny steroid-rezistentního nefrotického syndromu způsobeného patogenními variantami WT1 genu
Bezdíčka Martin - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Membranózní nefropatie u kojence
Zieg Jakub - Praha
OP (10´+ 5´)
 
STEC-HUS a komplement
Zieg Jakub - Praha
OP (10´+ 5´)

 
Familiární hematurie
„Koperníkovský obrat“: poruchy kolagenu typu IV

Gut Josef - Česká Lípa
OP (10´+ 5´)
 
Alportův syndrom – kazuistiky
Plevová Pavlína - Ostrava

10.45 - 11.15
 

Přestávka na kávu / Coffee break
 
11.15 - 12.50
Registry
předsedající:
 
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
OP (10´+ 5´)
 
Polycystická onemocnění ledvin – Český registr dětí v roce 2021
Seeman Tomáš - Praha
VP (15´+ 5´)
 
Recesívne dedičné typy polycystóz - súbor slovenských pacientov
Hrčková Gabriela - Bratislava, Slovensko
OP (10´+ 5´)
 
Chronický dialyzační program u dětí v České republice v roce 2020
Vondrák Karel - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Slovensko v európskom registri dialyzovaných a transplantovaných detí v roku 2021
Koľvek Gabriel - Košice, Slovensko
OP (10´+ 5´)
 
Kontinuálne eliminačné metódy zlepšujú prežívanie dojčiat na jednotkách intenzívnej starostlivosti
Jankó Viktor - Bratislava, Slovensko
OP (10´+ 5´)

 
Tranzice pacientů s aHUS 
Přednáška s podporou společnosti Swixx Biopharma s.r.o.
Rajnochová-Bloudíčková Silvie - Praha

12.50 - 14.00
 

Oběd / Lunch
 
14.00 - 14.15
Křest 2.vydání knihy Dětská nefrologie 
14.15 - 15.50
Geneticky podmíněné nefropatie, hemolyticko-uremické syndromy 
předsedající:
 
MUDr. Josef Gut
MUDr. Eva Šimková  ​
VP (15´+ 5´)

 
Primární hyperoxalurie typ 1 
Přednáška s podporou společnosti Alnylam Czech s.r.o.
Šimková Eva - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Primárna hyperoxalúria typ 1 - zložitá diagnóza, zložitá cesta k liečbe​
Brndiarová Miroslava - Martin, Slovensko
OP (10´+ 5´)

 
Možnosti léčby X-vázané hypofosfatémie 
Přednáška s podporou společnosti Kyowa Kirin Pharma s.r.o.
Skálová Sylva - Hradec Králové
OP (10´+ 5´)
 
Nefropatická cystinóza na Slovensku
Podracká Ľudmila - Bratislava, Slovensko
OP (10´+ 5´)
 
Atypický hemolyticko-uremický syndrom způsobený deficitem vitamínu B12
Flögelová Hana - Olomouc
OP (10´+ 5´)

 
Ravulizumab v léčbě dětských pacientů s atypickým hemolyticko - uremickým syndromem
Přednáška s podporou společnosti Swixx Biopharma s.r.o.
Skálová Sylva - Hradec Králové
   
15.50 - 16.20 Valná hromada Pracovní skupiny dětské nefrologie ČPS
 

Zprávy výboru PSDN
Zpráva o výsledcích voleb do výboru PSDN
Doporučené postupy v dětské nefrologii pro r. 2021 – 2022 – návrhy
Vyhlášení ceny za nejlepší abstrakt PDDN 2021
Volba místa konání PDDN 2022
Různé

20.00 Společenský večer / Gala dinner

 
 

Sobota / Saturday    2. 10. 2021

08.30 - 11.00
 
Registrace / Registration
 
09.00 - 09.15
Kvíz Jany Laubové
   
09.15 - 10.15
Hypertenze
předsedající:
 
prof. MUDr. Janusz Feber
MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D
.
OP (10´+ 5´)
 
Opakované měření krevního tlak u dětí – význam prvního měření​
Feber Janusz - Ottawa, Canada
OP (10´+ 5´)
 
Izolovaná noční hypertenze je u dětí spojena se zvýšeným indexem masy levé komory srdeční ​
Seeman Tomáš - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Staré cévy u mladých diabetiků
Šuláková Terezie - Ostrava
OP (10´+ 5´)
 
Jaký je cílový krevní tlak pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin?
Seeman Tomáš - Praha
10.15 - 10.45
Přestávka / Break
 
10.45 - 11.45
Varia 
předsedající:
 
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
MUDr. Hana Flögelová, Ph.D.
OP (10´+ 5´)
 
COVID 19 a chronické onemocnění ledvin u dětí​
Zieg Jakub - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Normy velikosti ledvin u dětí od narození do 19 let věku – multicentrická ​studie
Feber Janusz - Ottawa, Canada
OP (10´+ 5´)
 
Vztah relativní funkce segmentů ledvin a terapeutického přístupu u dětí s ren duplex ​
Chroustová Daniela - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Je extracelulárna DNA potenciálnym markerom akútneho poškodenia obličiek?​
Gaál Kovalčíková Alexandra - Bratislava, Slovensko
11.45 - 12.25
Kazuistiky
předsedající:
 
MUDr. Karel Vondrák
MUDr. Alexander Kolský, CSc.
OP (8´+ 2´)
 
Patálie s hořčíkem
Ryba Luděk - Ústí nad Orlicí
OP (8´+ 2´)
 
Primárna hyperparatyreóza ako príčina hyperkalcémie a nefrolitiázy u adolescentky – kazuistika
Urbanová Dagmar - Bratislava, Slovensko
OP (8´+ 2´)
 
Quo Vadis medicíno?​
Bosáková Alice - Ostrava
OP (8´+ 2´)
 
Od hamburgeru k dialýze​
Papež Jan - Brno
12.30 Zakončení akce / Closing remarks
   

 

Změna programu vyhrazena.