Odborný program

Odborný program / Scientific program
(VP = vyzvaná přednáška / invited lecture, OP = originální prezentace / original presentation)

 

Čtvrtek / Thursday    3. 9. 2020

18.00 - 19.30
 
Registrace / Registration
 
19.00 Schůzka výboru PSDN / WGPN council meeting

 
 

Pátek / Friday    4. 9. 2020

08.00 - 17.00 Registrace / Registration
   
08.45 - 09.00 Slavnostní zahájení / Opening ceremony
   
09.00 - 10.50
Geneticky podmíněná onemocnění ledvin a vrozené vady uropoetického traktu
předsedající:
 
prof. MUDr. Jan Janda, CSc
MUDr. Milan Chromek, PhD.
VP (25´+ 5´)
 
Genetics in nephrology
Weber Steffanie - Marburg, SRN
OP (15´+ 5´)

 
První zkušenosti s léčbou Burosumabem u pacientů s X-vázanou hypofosfatemickou křivicí (XLH)
Šuláková Terezie - Ostrava
Přednáška s podporou společnosti Kyowa Kirin Pharma s.r.o.
OP (10´+ 5´)
 
Tubulopatie spojené se solnými ztrátami
Zieg Jakub - Praha
OP (15´+ 5´)
 
Náchylnosť na infekcie močových ciest – úloha dedičnosti alebo prostredia?
Chromek Milan - Stockholm, Švédsko
OP (10´+ 5´)
 
Úspěšná terapie koenzymem Q10 u dítěte s COQ2 nefropatií
Bezdíčka Martin - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Dilatace močového systému plodu
Laubová Jana - Ústí nad Labem

10.50 - 11.20
 

Přestávka na kávu / Coffee break
 
11.20 - 12.25
Registry
předsedající:
 
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
OP (10´+ 5´)
 
Polycystická onemocnění ledvin – Český registr dětí v roce 2020
Seeman Tomáš - Praha
OP (8´+ 2´)
 
Tuberózna skleróza
Popelková Jana - Poprad, Slovensko
OP (10´+ 5´)
 
Chronický dialyzační program u dětí v České republice v roce 2019
Vondrák Karel - Praha
OP (20´+ 5´)
 
Dlhodobé výsledky transplantácie obličiek u detí na Slovensku
Podracká Ľudmila - Bratislava, Slovensko

12.25 - 13.50
 

Oběd / Lunch
 
13.50 - 15.50
Glomerulopatie
předsedající:
 
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.
VP (25´+ 5´)
 
Novinky v léčbě ANCA asociované vaskulitidy
Tesař Vladimír - Praha
OP (10´+ 5´)
 
IgA nefropatie u dětí
Skálová Sylva - Hradec Králové
OP (10´+ 5´)
 
Makroskopická hematurie jako projev Goodpastureova syndromu v dětském věku
Liptáková Alexandra - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Fokálně segmentální glomeruloskleróza
Zieg Jakub - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Komplikace renálních biopsií dětí v Českém registru renálních biopsií 1994-2018
Kolský Alexander - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Glomerulonefritida u dívky se syndromem krátkého střeva
Flögelová Hana - Olomouc
OP (10´+ 5´)
 
Proteinurie u dětí. Pochybnosti a otazníky 2020.
Gut Josef - Česká Lípa
   
15.50 - 16.20 Valná hromada Pracovní skupiny dětské nefrologie ČPS
 

Zprávy výboru PSDN
Zpráva o výsledcích voleb do výboru PSDN
Doporučené postupy v dětské nefrologii pro r. 2020 – 2021 – návrhy
Vyhlášení ceny za nejlepší abstrakt PDDN 2020
Volba místa konání PDDN 2021
Různé

20.00 Společenský večer / Gala dinner

 
 

Sobota / Saturday    5. 9. 2020

08.30 - 11.00
 
Registrace / Registration
 
09.00 - 09.15
Kvíz Jany Laubové
   
09.15 - 10.00
Trombotické mikroangiopatie – hemolyticko-uremické syndromy
předsedající:
 
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
MUDr. Karel Vondrák
OP (10´+ 5´)

 
Trombotická mikroangiopatie – přístup k diagnóze a léčbě
Skálová Sylva - Hradec Králové
Přednáška s podporou společnosti Swixx Biopharma s.r.o.  
OP (8´+ 2´)
 
Atypický hemolyticko-uremický syndrom (kazuistika)
Sládková Eva - Plzeň
OP (8´+ 2´)

 
Atypický hemolyticko-uremický syndrom indukovaný akutní pankreatitidou - pokračování příběhu
Kopecká Marie - Hradec Králové
Přednáška s podporou společnosti Swixx Biopharma s.r.o. 
OP (8´+ 2´)
 
Atypický HUS asociovaný s těhotenstvím
Ručková Markéta - Ostrava
10.00 - 10.30
Přestávka / Break
 
10.30 - 11.45
Varia 
předsedající:
 
MUDr. Hana Flögelová, Ph.D.
MUDr. Josef Gut
OP (10´+ 5´)
 
Nízká porodní hmotnost a chronické onemocnění ledvin
Konopásek Patrik - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Automatický klinický krevní tlak u dětí – nová metoda měření krevního tlaku
Seeman Tomáš - Praha
OP (10´+ 5´)
 
Vzťah medzi vitamínom D a tlaku krvi u obéznych detí
Krivošíková Katarína - Bratislava, SLovensko
OP (8´+ 2´)
 
PRES syndróm (kazuistika)
Koľvek Gabriel - Košice, Slovensko
OP (10´+ 5´)

 
Extracelulárna DNA v patogenéze obličkových chorôb
Gaál Kovalčíková Alexandra - Bratislava, Slovensko
 
11.45 - 12.00
Firemní sympozium společnosti Swixx Biopharma s.r.o.
(10´+ 5´)
 
Moderní léčba autozomálně dominantního onemocnění ledvin
Zieg Jakub - Praha
12.00 - 12.50
Kazuistiky
předsedající:
 
MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.
MUDr. Alexander Kolský, CSc.
OP (8´+ 2´)
 
Barakatův syndrom
Prošek Milan - Pardubice
OP (8´+ 2´)
 
Od močové infekce k neuroblastomu
Sklenářová Martina - Ostrava
OP (8´+ 2´)
 
Od nystagmu k závažnému postižení ledvin
Krejčová Vlasta - Praha
OP (8´+ 2´)
 
Hantavírusová hemoragická horúčka s renálnym syndrómom – prvé prípady u detí na Slovensku
Kováčiková Ľubica - Bratislava, Slovensko
OP (8´+ 2´)
 
Lamotriginem indukovaná sarkoidóza provázená akutním poškozením ledvin
Papež Jan - Brno
12.50 Zakončení akce / Closing remarks
   

 

 

Změna programu vyhrazena.