Odborný program

Odborný program / Scientific program
(VP = vyzvaná přednáška / invited lecture, OP = originální prezentace / original presentation)

 

Čtvrtek / Thursday    1. 6. 2023

18.00 - 20.00
 
Registrace / Registration
 
19.00
Schůzka výboru SDN / WGPN council meeting

 
 

Pátek / Friday    2. 6. 2023

07.30 - 16.30 Registrace / Registration
   
08.30 - 08.45
Slavnostní zahájení / Opening ceremony
   
08.45 - 10.10
Vzácné choroby ledvin I
předsedající:
 
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. 
doc. MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.
1.
OP (10´+ 5´)

 
Léčba XLH v praxi - zkušenosti, poznatky, možná úskalí
Skálová S. - Hradec Králové
Přednáška s podporou společnosti Swixx Biopharma s.r.o.
2.
OP (10´+ 5´)

 
Zkušenosti s léčbou X-vázané hypofosfatemické křivice (XLH) na Moravě
Šuláková T. - Ostrava
Přednáška s podporou společnosti Swixx Biopharma s.r.o.
3.
OP (10´+ 5´)
Schimkeho imunooseální dysplázie - soubor pacientů z FN v Motole za 20 let
Zieg J. - Praha
4.
OP (10´+ 5´)
Inovatívna alkalizačná liečba distálnej formy renálnej tubulárnej acidózy
Podracká Ľ. - Bratislava, Slovensko
5.
OP (8´+ 2´)
Pochodová hemoglobinurie u adolescenta s „makroskopickou hematurií“
Šuláková T. - Ostrava
6.
OP (10´+ 5´)
Primárne cíliopatie asociované s nefronoftízou - Sensenbrennerov syndróm
Brndiarová M. - Bratislava, Martin, Slovensko

10.10 - 10.40
 

Přestávka na kávu / Coffee break
 
10.40 - 11.35
Vzácné choroby ledvin II, tubulopatie
předsedající:
 
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.
MUDr. Eva Flachsová, Ph.D.
7.
OP (8´+ 2´)

 
Kongenitální nefrogenní diabetes insipidus u malého kojence – když moderní genetické metody předběhnou klinickou diagnostiku
Filipský T. - Hradec Králové
8.
OP (8´+ 2´)
Nefrogénny diabetes insipidus - výzvy v perioperačnej starostlivosti
Brndiarová M. - Bratislava, Martin, Slovensko
9.
OP (8´+ 2´)
Cystinurie třikrát jinak
Flachsová E. - Praha
10.
OP (10´+ 5´)
Bartterov syndróm u detí: súbor siedmich prípadov z Českej republiky a Slovenska
Csomó D. - Bratislava, Slovensko
11.
OP (8´+ 2´) 
Primární hyperoxalurie – aktuální doporučení pro klinickou praxi
Skálová S. - Hradec Králové
Přednáška s podporou společnosti Medison Pharma s.r.o.

 
11.35 - 12.35
Glomerulopatie
předsedající:
 
MUDr. Josef Gut
MUDr. Gabriel Koľvek, PhD.​
12.
VP (10´+ 5´)
Nefrotický syndrom u dětí – vyšetření funkce / dysfunkce podocytů
Feber J. - Ottawa, Kanada
13.
OP (10´+ 5´)
Alportov syndróm – súbor kazuistík
Koľvek G. - Košice, Bratislava, Slovensko
14.
VP (25´+ 5´)
Randomizované kontrolované studie v léčbě IgA-nefropatie
Maixnerová D. - Praha

12.35 - 13.35
 

Oběd / Lunch
 
13.35 - 14.50
Registry
předsedající:
 
MUDr. Gabriela Hrčková
prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
15.
OP (10´+ 5´)
Děti v Českém registru renálních biopsií 1994 – 2021
Kolský A. - Praha
16.
OP (10´+ 5´)
Polycystická onemocnění ledvin v České a Slovenské republice
Seeman T. - Praha
17.
OP (10´+ 5´)
Autozómovo recesívna polycystická choroba obličiek – Česko-slovenský register pacientov
Hrčková G. - Bratislava, Slovensko
18.
OP (10´+ 5´)
Chronický dialyzační program u dětí v České republice v roce 2022
Šimánková N. - Praha
19.
OP (10´+ 5´)

 
Zahájení Československého programu transplantace ledvin u dětí ve FN Motol – zpověď transplantačního chirurga
Špatenka J. - Praha

14.50 - 15.20
 
Přestávka na kávu / Coffee break
15.20 - 16.05
Atypický hemolyticko-uremický syndrom
  Firemní symposium společnosti AstraZeneca
předsedající:
 
MUDr. Šimánková Naděžda
MUDr. Šárka Štolbová
  Diagnostika a léčba aHUS u dětí
Štolbová Š. - Praha
  S diagnozou aHUS od dětství do dospělosti.
Kazuistika pacienta převedeného z léčbu eculizumabem na ravulizumab.

Šimánková N. - Praha
   
16.05 - 16.20
Členská schůze („valná hromada“) Sekce dětské nefrologie ČPS
 

Zprávy výboru SDN
Vyhlášení ceny za nejlepší abstrakt PDDN 2023
Volba místa konání PDDN 2024
Různé


19.30

Společenský večer / Gala dinner

 
 

Sobota / Saturday    3. 6. 2023

08.00 - 11.00
 
Registrace / Registration
 
08.45 - 09.00
Kvíz Jany Laubové
   
09.00 - 09.40
Hypertenze
předsedající:
 
prof. MUDr. Janusz Feber, FRCPC
doc. MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.
20.
OP (10´+ 5´)
Prevalence a význam izolované diastolické hypertenze u dětí a adolescentů
Feber J. - Ottawa, Kanada
21.
OP (10´+ 5´)
Význam a indikace domácího měření krevního tlaku u dětí​
Seeman T. - Praha
22.
OP (8´+ 2´)
Úskalí v diagnostice renovaskulární hypertenze
Gut J. - Česká Lípa
   
09.40 - 10.35
Kazuistiky
předsedající:
 
MUDr. Jan Papež
MUDr. Alexander Kolský, CSc.
23.
OP (8´+ 2´)
Kortikorezistentní nefrotický syndrom na podkladě mutace genu pro tensin 2
Skálová S. - Hradec Králové
24.
OP (10´+ 5´)
Poststreptokoková glomerulonefritis
Sládková E. - Plzeň
25.
OP (8´+ 2´)
Akutní poststreptokoková glomerulonefritida – známé onemocnění s neobvyklým průběhem​
Papež J. - Brno
26.
OP (8´+ 2´)

 
Třetí nejčastější příčinou autozomálně-dominantního polycystického onemocnění ledvin jsou heterozygotní mutace/varianty v IFT140 genu
Seeman T. - Ostrava
27.
OP (8´+ 2´)
Co vše je možné!
Bosáková A. - Ostrava

10.35 - 11.05
 
Přestávka na kávu / Coffee break
11.05 - 11.50
Varia 1
předsedající:
 
doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.
MUDr. Hana Flögelová, Ph.D.
 (10´)

 
Zlatá rybka – Každý má přání
Hornek T. - Praha
Sdělení společnosti Zlatá rybka z.ú.
28.
OP (10´+ 5´)
Minerálová a kostní nemoc asociovaná s chronickým onemocněním ledvin - současný léčebný přístup
Zieg J. - Praha
29.
OP (8´+ 2´)
Komplexní péče o pacienta s chronickým onemocněním ledvin​
Kárníková P. - Praha
30.
OP (8´+ 2´)

 
Asociace renální ageneze/dysplázie a anomálií reprodukčních orgánů u dívek
Buganová M. - Praha
 
11.50 - 12.50
Varia 2
předsedající:
 
MUDr. Eva Sládková
MUDr. Jan Langer, CSc.
31.
OP (10´+ 5´)
Renální postižení u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním
Švábová E. - Praha
32.
OP (10´+ 5´)
Riziko renálního poškození u dětí s VUR III stupně podle gradingu 99mTc-DMSA scanu
Chroustová D. - Praha
33.
OP (10´+ 5´)
Neutrofilové extracelulárne pasce pri infekciách močových ciest
Gaál Kovalčíková A. - Bratislava, Slovensko
34.
OP (10´+ 5´)
Zlepšila se prenatální ultrazvuková diagnostika vrozených vad ledvin?
Flögelová H. - Olomouc
   
12.50
Zakončení akce / Closing remarks

12.50 - 13.50

Oběd / Lunch

 

Změna programu vyhrazena.